.

. . 40. . , .

, . . . , . . 4 10 . , 27.

. . . , . . .

Responses to

  1. X-man Says:

    . .

  2. X-man Says:

    .